Både finsnickare och husbyggare
Bruno Håkansson började som snickare när han var 16 år och har lärt sig allt han kan under olika uppdrag i hela sitt yrkesliv. I över 30 har han arbetat som snickare och bland annat drivit BA Byggkonsult AB tillsammans med Arne Svensson.
2008 tog Bruno, tillsammans med sonen Christian, över LillaforsSnickeriet AB. Det är både en snickarverkstad och ett byggföretag i ett. I snickaruppdragen ligger fokus på speciella uppdrag där kulturminnesmärkta snickerier och detaljer tillverkas efter originalupplagor eller repareras. Bland annat har Lillafors tillverkat möbler och montrar till Astrid Lindgren-muséet i Vimmerby, gjort uppdrag åt Nationalparkernas hus i Stockholm och i restaurangen på Åreskutan.
- Vi gör trappor, dörrar, fönster och andra specialsnickerier där man måste ta särskild hänsyn till genomförandet, det handlar ofta om snickerier i äldre stil, berättar Bruno.
Man tillverkar också golv i massiv ek och ask, som sedan laseras och antingen oljas eller lackeras, uppdrag som tillkommit via nöjda kunder i olika delar av Skåne.
På byggsidan utför LillaforsSnickeriet både nybyggnationer och tillbyggen.
- Vi är inte främmande för några uppdrag, säger Bruno.

LillaforsSnickeriet AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0708-49 49 62
Fax: 044-35 07 00


Email:
lillaforssnickeriet@telia.com

Hemsida:
lillaforssnickeriet@telia.com

Adress:
LillaforsSnickeriet AB
Degedalsvägen 1
29731 Degeberga
5 senaste företagen